Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

Trailing the Jazz Workshop - utvikling av europeiske jazzutdanninger

European Jazz Workshop (EJW) var et Erasmus+-finansiert læringsprosjekt som inkluderte samarbeid mellom jazzlinjer ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner og jazzfestivaler i fem europeiske byer, med fokus på utvikling av repertoar og arbeidsmetoder for store jazzensembler.

Trailing the Jazz Workshop ble utformet som et følgeforskningsprosjekt som undersøkte ulike sider ved aktivitetene og målene som er relevante for utviklingen av høyere jazzutdanning, med utgangspunkt i både student- og lærerperspektivet. Denne rapporten beskriver bakgrunnen for prosjektet, inkludert kontekstualisering fra relevant litteratur, et teoretisk rammeverk og forskningsmetoden som er brukt for å følge prosjektet, en oversikt over hovedresultatene fra studien og en diskusjon om hvordan disse resultatene kan brukes til å utvikle høyere jazzutdanning.

Musikken ble skapt av studenter, men de fem store ensembleprosjektene varierte i hvordan ansvaret ble fordelt mellom deltakerne, noe som igjen hang sammen med hvordan musikken de arbeidet med, ble skapt, innstudert og fremført. Noen prosjekter benyttet seg av en samarbeidsform med varierende grad av kollektiv improvisasjon. Andre prosjekter hadde en mer hierarkisk ensemblestruktur med et gjennomkomponert partitur og en dirigent i sentrum. I de mer kollaborative prosjektene var lærerne ofte sentrale i å lede prosessen, mens lærerne i prosjekter med en hierarkisk struktur var mer i bakgrunnen. Dette kan tyde på at kreative samarbeidsprosjekter i store ensembler kan kreve erfaren veiledning i undervisningsprosjekter. I fravær av en lærer eller veileder, kan studentene falle tilbake på etablerte og tradisjonelle metoder.

Les rapporten på engelsk her (pdf)