Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

Musikk­ut­dan­ning i utvik­ling

Hva er tilstand og utviklingspotensiale i høyere musikkutdanning idag? Hvordan tilpasser utdanningene seg de siste tiårs kunnskapsoppdatering om læringsprosesser, og de store endringer som har skjedd i musikkliv og samfunn?