Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

CEMPEs sluttrapport

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) startet opp med en målsetting om å øke kvaliteten og relevansen til høyere utøvende musikkutdanning. Vår visjon har vært å styrke feltet gjennom økt studentinvolvering, mer samarbeid, økt mangfold og nysgjerrig utforsking. I de følgende kapitlene oppsummerer vi erfaringene og resultatene fra ti år med CEMPE.

Neste CEMPE 2014-2023