Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

SKUBA: Video-ressursbank om kunstnerisk utviklingsarbeid

SKUBA er en video-ressursbank om kunstnerisk utviklingsarbeid, for studenter og lærere i høyere musikkutdanning i Skandinavia.

Kunstnerisk utviklingsarbeid / konstnärlig forskning / kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KU) er betegnelsen på forskningsområdet innenfor praktisering av skapende og utøvende kunst.

Når kunst- og musikk-utdanning skal forskningstilknyttes, betyr det at arbeidsmåter og erfaringer fra KU kan være med på å styrke utviklingsprosessene til kunst- og musikkstudenter.

I en serie videoer møter du her en rekke ulike personer som alle har et forhold til feltet kunstnerisk forskning innen musikk. Disse forteller hver for seg kortfattet om ulike temaer de er interesserte i som kan være relevante for deg som student eller lærer. Hver film kan i sin tur lede videre til annet materiale som du kan gå videre med.

Videoene er ment å gi en lavterskel innføring til feltet kunstnerisk utviklingsarbeid. De kan brukes individuelt av enkeltstudenter, og de kan brukes aktivt og planmessig i undervisning. Andre som kan ha nytte av ressursbanken, er personer som ønsker å få et raskt innblikk i hvordan man arbeider innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

En av utfordringene med kunstnerisk forskning kan være å finne en god balanse mellom den kunstneriske praksisen med dens iboende refleksjon, og de reflekterende aktivitetene som oppstår når man løfter blikket og ser på praksisen fra et annet ståsted. Refleksjonen kan for eksempel omfatte estetikk, fordypning, bevisstgjøring, diskusjon og problematisering. Ressursbanken er ment å fungere som en metode for å finne stoff som kan hjelpe deg med å utvikle din egen refleksjon både i og utenfor praksisen.

Vi har tekstet alle videoer i ressursbanken til engelsk, slik at det også kan være tilgjengelig for musikkstudenter av andre språk, eller om man opplever at andre skandinaviske språk er vanskelig tilgjengelig. Mange av fagpersonene har delt noen tips til ting du kan sjekke ut videre, og lenker til dette finner du under videoene. Teknisk sett er videoene laget som om du hadde en zoom-samtale med fagpersonen; derfor er lyd og bilde i noe varierende kvalitet, etter hva fagpersonene selv har hatt tilgjengelig av tekniske muligheter.

Utviklingen av KU-video-ressursbanken har sprunget ut av arbeidet i en skandinavisk "Tenketank for KU-basert musikkutdanning", initiert av CEMPE. Medlemmene i denne tenketanken har vært ansatte fra en rekke skandinaviske musikkutdanningsinstitusjoner, som har hatt tilknytning til både KU-feltet og undervisning. Disse institusjonene har vært: NMH (Oslo), NTNU (Trondheim), UiB (Bergen), UiT (Tromsø), KHM (Stockholm), GU(Göteborgs universitet), RMC (København), DKDM (København).

Redaksjonsrådet for ressursbanken består av Ingfrid Breie Nyhus (leder) (NMH), Tone Åse (NTNU) og Henrik Frisk (KMH).

Ressursbanken administreres og driftes av CEMPE og Norges musikkhøgskole (NMH). Vi vil også takke alle våre norske, svenske og danske søsterinstitusjoner som har gjort det mulig for ansatte der å bidra med videomateriale.

Navnet SKUBA er en kortversjon av "Studentenes KU-bank", men video-ressursbanken er ment å også være til nytte for ansatte og andre interessert i KU.

Vi håper ressursbanken kan være et nyttig bidrag som døråpner til hvordan vi tenker og arbeider i kunstnerisk utviklingsarbeid, og som verktøy for FoU-basert utdanning i musikk og kunst.