Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

Hammerfestprosjektet - En realistisk læringsopplevelse

Hvert år i januar drar 15-20 studenter på masterprogrammet i utøvende musikk ved NMH til den arktiske byen Hammerfest. I løpet av en uke arrangerer studentene konserter på forskjellige steder, workshops og spiller sammen med lokale barn, profesjonelle musikere og amatørmusikere. Den eneste informasjonen de får på forhånd, er at de skal ta med seg et variert repertoar, siden de skal spille ganske mange konserter.

Å bli kastet ut på dypt vann

Hammerfestprosjektet gir studentene en unik læringsopplevelse og utfordrer deres komfortsone. Studentene sendes ut av det trygge miljøet ved Musikkhøgskolen og kastes ut i virkelige situasjoner der uventede ting kan skje, og faktisk skjer. Uken i Hammerfest er preget av samarbeid, refleksjon, ansvar og frihet og av uvante musikalske utfordringer og oppgaver.

Ved å bli pålagt og oppmuntret til å gjennomføre ulike opptredener på ofte utradisjonelle arenaer, rapporterer studentene om en endret oppfatning av konserter og konsertpublikum. Å mestre den utfordrende situasjonen øker også studentenes selvtillit til å kunne opptre selv uten de grundige forberedelsene de vanligvis gjør før en konsert.

Gjenoppdager gleden ved musikk

Studentene opplever prosjektet som svært verdifullt på flere måter. Det viktigste er kanskje at mange studenter rapporterer at de har gjenoppdaget gleden ved musikk gjennom å oppleve den dyptgripende effekten musikk kan ha på et publikum på en konsert eller i en workshop med barn. Etter en workshop med funksjonshemmede barn fortalte en student:

«Vi spilte sammen med en jente med autisme og en gutt med Downs syndrom. (...) Man blir glad av å være i samme rom som disse elevene. (...) Det er godt å se hvor viktig det er for dem å spille musikk.»
(Sitert i  Danielsen and Innervik, 2016)

En viktig ingrediens i studentenes rike læringserfaring ser ut til å være de daglige møtene mellom dem og lærerne, der elevene kan diskutere og reflektere over erfaringene de har gjort seg i løpet av dagen.

En lokal musikkfestival

Samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole og Hammerfest kommune har resultert i en lokal festival. I åtte dager spiller 300 barn og 100 lokale musikere sammen med masterstudenter fra Norges musikkhøgskole i ulike konstellasjoner, på en rekke arenaer. På denne måten bidrar prosjektet også til å øke aktiviteten i det lokale kulturlivet. Ifølge lokale musikere og musikklærere har samarbeidet dessuten ført til økt åpenhet og vilje til å ta risiko og prøve ut nye kunstneriske ideer også i de 51 ukene som gjenstår av året.

Et valgfritt emne

Hammerfestprosjektet er et valgfritt samarbeidsprosjekt som inngår i det obligatoriske emnet Musikk i perspektiv på masterstudiet i utøvende musikk ved Norges musikkhøgskole.

I løpet av en uke i januar besøker studentene Hammerfest, en liten by i den nordligste delen av Norge. Der planlegger og gjennomfører de en rekke konserter på svært ulike arenaer. Studentene spiller skolekonserter, opptredener på offentlige steder som kjøpesenteret og biblioteket, i private hjem samt mer tradisjonelle konserter. De spiller for ulike typer publikum og samarbeider med amatørmusikere, barn og bedrifter. De bor hos lokale familier, og de har daglige møter med lærerne sine for å reflektere over alt de opplever som musikere og deltakere i det lokale kulturlivet.