Skip to main content
Norges musikkhøgskole Search

S2E4 Mangfold i musikkutdanning

Konservatoriumspodden Podcast

I denne episoden snakkes det om hvorfor det forskes mye på mangfold i dag, hva slags mangfold som finnes i norsk musikkutdanning, hva vi selv kan gjøre for å bli mer bevisst på egne bias som musikere og hva som gjøres i høyere musikkutdanning for å skape mer mangfold. Gjest: Joakim Aadland.

Andre episoder